2 grudnia 2011

10-lecie działalności Funduszu POLFUND

Uroczystość zwieńczająca 10 lat działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND odbyła się w stylowych wnętrzach Muzeum Narodowego w Szczecinie.  W uroczystości uczestniczyło ponad 200 gości. Ważnym punktem programu było wręczenie przez Barbarę Bartkowiak, Prezes Zarządu POLFUND statuetek wyróżnionym przedstawicielom Banków współpracujących z Funduszem. 

Warto z tej okazji przypomnieć najważniejsze wydarzenia ostatnich 10 lat naszej działalności:

15.10.2001 r. – rozpoczęcie działalności operacyjnej Funduszu POLFUND powołanego aktem notarialnym z 23 sierpnia 2001 roku. 

13.11.2001 r. – udzielenie pierwszego poręczenia. 

26.04.2005 r. – podpisanie umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na regwarantowanie części portfela poręczeń POLFUND. 

29.08.2005 r. – podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 

29.12.2010 r. – podpisanie umowy o współpracy z Bankiem PKO BP 

8 maja 2011 r. – podpisanie umowy o współpracy z Bankiem PEKAO SA na terenie województwa Zachodniopomorskiego.