Ostrzeżenie – uwaga na oszustów!

Oświadczenie spółki POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
O DZIAŁANIACH PRZESTĘPCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY
PODSZYWAJĄCE SIĘ POD NAZWĘ POLFUND

W związku z powzięciem informacji o działaniach podmiotów/osób podszywających się pod nazwę POLFUND lub posługujących się nazwą POLFUND Fundusz Gwarancji Pożyczkowych lub powołujących się na rzekomą współpracę z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., którego oficjalna domena to www.polfund.pl., polegających m. in. na oferowaniu niezabezpieczonych pożyczek lub gwarancji, oraz pobieraniu prowizji, innego rodzaju opłat lub kierowania próśb o podawanie danych rachunków bankowych, których celem może być wyłudzenie danych dostępu do rachunku bankowego, w imieniu spółki POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie [dalej: „POLFUND FPK S.A.”] oświadczamy, iż

spółka POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. nie współpracuje ani nie zleciła żadnemu podmiotowi prowadzenia działalności w powyższym zakresie,


POLFUND FPK S.A. nie przesyłał e-maili ze swoją ofertą do potencjalnych Klientów

oraz


POLFUND FPK S.A. nie udziela pożyczek, a także poręczeń za zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów za pośrednictwem strony internetowej.

Ponadto zwracamy uwagę, że działania takich osób/podmiotów mogą mieć na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych pożyczkobiorców w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci prowizji czy innego rodzaju należności z tytułu pomocy w uzyskaniu finansowania, czy też uzyskania dostępu do konta Klienta, co z całą stanowczością nie jest praktyką stosowaną przez spółkę POLFUND FPK S.A.