fundusze ue

Wielkopolskie Jeremie 2

Pierwsza pula środków została wykorzystana w kwietniu 2021 r.

Od maja 2021 r. zostały przyznane nowe środki do wykorzystania w ramach projektu Jeremie 2 dla województwa wielkopolskiego.

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE 2 de minimis.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 1.600.000 PLN (nie więcej, niż 75% kwoty kredytu/pożyczki/leasingu). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie JEREMIE 2 (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki/leasingu udzielonego przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu JEREMIE 2.

Poręczeniem JEREMIE 2 mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na wdrażaniu nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
 • zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
 • finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów,
 • finansowanie inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji (w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020) lub realizowanych w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych.

Zalety poręczeń JEREMIE to

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 75 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 7 lat

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych Klienta do poręczenia JEREMIE 2 (de minimis), POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

POWIĄZANE ARTYKUŁY: