fundusze ue

Zachodniopomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 900.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki).
Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie współfinansowane ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego, które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Poręczeniem współfinansowanym ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP np. uatrakcyjnienie oferty firmy, wzrost jakości produktów/usług, wejście na nowe rynki zbytu, nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą, finansowanie działań w zakresie innowacji, badań i rozwoju itp i/lub zwiększenia kapitału obrotowego MŚP.

ZALETY PORĘCZENIA

Zalety poręczeń współfinansowanych ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 7 lat

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

POWIĄZANE ARTYKUŁY: