fundusze ue

Dolnośląskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego.  Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 120 miesięcy, a kwota poręczenia to aż 1.000.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Poręczenie współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego, które oferuje POLFUND udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonej przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności:

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności:

 • tych, które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • start-upów działające nie dłużej niż 24 miesiące,
 • podmiotów nieposiadających historii kredytowej,
 • podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości,
 • pozostałych, które nie podlegają wyłączeniom z programu współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego.

Poręczeniem współfinansowanym ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego mogą być objęte kredyty z przeznaczeniem na m.in.:

 • Wysoki poziom poręczenia, aż do 80% kwoty kredytu/pożyczki, nie więcej niż 1.000.000,00 PLN
 • Długi okres ważności – maksymalnie do 84 miesięcy
 • Możliwość konsultacji/wysłania zapytania – niezwłoczna odpowiedź Funduszu
 • Decyzja o poręczeniu– w ciągu 1-2 dni
 • Zabezpieczenie – weksel in blanco

Zalety poręczeń współfinansowanych ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego to:

 • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
 • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80 % kwoty kredytu
 • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 10 lat

W sytuacji niezakwalifikowania działalności, bądź potrzeb finansowych przedsiębiorcy do poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Dolnośląskiego, POLFUND zaproponuje alternatywne rozwiązania, wynikające z dotychczasowego długoletniego doświadczenia i bogatej oferty innych poręczeń.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020