fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE zakończona

 

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  to program Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om. Celem inicjatywy jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Poręczenie JEREMIE (pomoc de minimis), które oferuje POLFUND udostępniane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

PRZEZNACZENIE

Środki uzyskane dzięki udzieleniu poręczenia JEREMIE służą finansowaniu działań o charakterze inwestycyjnym lub obrotowym, przy czym ich wydatkowanie musi zostać udokumentowane po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Środki można wykorzystać na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.

Zalety poręczeń JEREMIE to

  • poręczenie bezpłatne przez cały okres obowiązywania
  • poziom poręczenia podwyższony nawet do 80% kwoty kredytu
  • wydłużenie okresu poręczenia nawet do 5,5 roku

W ramach Inicjatywy JEREMIE oferujemy atrakcyjne warunki przedsiębiorcom z następujących województw:
Zakończone projekty: