fundusze ue

Europejski Fundusz
Inwestycyjny

Model współpracy POLFUND z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pozwala na udzielanie gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP.
Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udostępniania im środków na rozwój.

Dowiedz się więcej

Śląskie

Dla przedsiębiorców mających siedzibę lub realizujących inwestycję na terenie województwa śląskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia objętego reporęczeniem finansowanym ze środków publicznych Województwa Śląskiego pochodzących ze zwrotów z instrumentów finansowych wdrożonych w ramach RPO 2007-2013.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące (7 lat), a kwota poręczenia to 500.000 PLN (nie więcej niż 80% kwoty kredytu/pożyczki). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne w całym okresie ważności poręczenia.

Dowiedz się więcej

Zachodniopomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 900.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki).

Dowiedz się więcej

Pomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80% kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

 

Dowiedz się więcej

Dolnośląskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia.

 

Dowiedz się więcej

Wielkopolskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (pomoc de minimis) na lata 2007-2013.
Poręczenie udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki/ gwarancji bankowej/ leasingu udzielonego przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Dowiedz się więcej

fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE
zakończona

JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om.

Dowiedz się więcej

Wielkopolskie – Jeremie 2 zakończona

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE 2 de minimis.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 1.600.000 PLN (nie więcej, niż 75% kwoty kredytu/pożyczki/leasingu).
Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Dowiedz się więcej