fundusze ue

Europejski Fundusz
Inwestycyjny

Model współpracy POLFUND z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pozwala na udzielanie gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP.
Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udostępniania im środków na rozwój.

Dowiedz się więcej

Zachodniopomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 900.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu/pożyczki).

Dowiedz się więcej

Pomorskie

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego oferujemy w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ poręczenie maksymalnie do 80% kwoty kredytu/pożyczki liczonego bez odsetek, prowizji i innych kosztów bankowych, jednak nie więcej niż 1.000.000 złotych.

 

Dowiedz się więcej

Dolnośląskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego oferujemy oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia.

 

Dowiedz się więcej

Wielkopolskie RPO

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (pomoc de minimis) na lata 2007-2013.
Poręczenie udzielane jest Klientowi jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki/ gwarancji bankowej/ leasingu udzielonego przez Bank, z którym Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy.

Dowiedz się więcej

fundusze ue

Inicjatywa JEREMIE
zakończona

JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-up’om.

Dowiedz się więcej

Wielkopolskie – Jeremie 2 zakończona

 

Dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oferujemy możliwość uzyskania darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia JEREMIE 2 de minimis.

Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 84 miesiące, a kwota poręczenia to aż 1.600.000 PLN (nie więcej, niż 75% kwoty kredytu/pożyczki/leasingu).
Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Dowiedz się więcej