Fundusz

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
to jeden z największych makroregionalnych funduszy
poręczeniowych. Poznaj nas bliżej.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
to jeden z największych makroregionalnych funduszy poręczeniowych. Wspieramy wszystkie projekty, które mają na celu rozwój, wzmocnienie konkurencyjności i trwałości Przedsiębiorstwa. Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie miejsc pracy. Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi.

Początki naszej historii sięgają jesieni 2001 roku, kiedy to rozpoczęła się działalność operacyjna Funduszu i udzieliliśmy pierwszego poręczenia. Od tamtej pory nieprzerwanie dbamy o wygodę naszych Klientów. Szybko i otwarcie reagujemy na ich potrzeby. Dlatego słyniemy z przyjaznych i fachowych relacji. To powoduje, że POLFUND zapewnia firmom wyższy poziom wsparcia.

Pomagamy korzystać ze środków unijnych dystrybuowanych w ramach inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W perspektywie lat 2014-2020 środki na poręczenia będą dostępne w ramach programów dopasowanych do specyfiki i oczekiwań Przedsiębiorców. Zachęcamy do korzystania z nich zwłaszcza, że obecnie dostępność ta będzie znacznie wyższa niż w poprzednich latach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o POLFUND
Funduszu Poręczeń Kredytowych S.A.

 

Struktura

Zarząd

Prezes Zarządu – Marcin Pawłowski

Członek Zarządu – Wojciech Pieniawski

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Filip Jaskuła
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Stanisław Flejterski
Członek Rady Nadzorczej – Jacek Wróbel
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Jąder

 

WŁAŚCICIELE

Fundusz powstał z inicjatywy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Banku Zachodniego WBK S.A.
(od 10.09.2018 r. Santander Bank Polska S.A.)
Obie instytucje posiadają po 50% udziałów.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie nowatorskich programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poprzez wysokie zaangażowanie w sektorze innowacyjnych instrumentów finansowania MŚP (Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusz Seed Capital, Sieć Aniołów Biznesu, Fundusz Venture Capital) Fundacja dysponuje możliwością wspierania kapitałowego wysoce innowacyjnych a zarazem ryzykowanych projektów inwestycyjnych.

Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) – jest Bankiem uniwersalnym, oferującym szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Santander Bank Polska S.A. posiada atrakcyjną ofertę dla Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Banku dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest na bieżąco dostosowywana do oczekiwań Klientów i obejmuje najlepsze w swojej klasie produkty: rachunek bieżący, karty płatnicze, usługi bankowości elektronicznej oraz kredyty. Santander Bank Polska S.A. posiada pozycje lidera rynkowego w zakresie finansowania inwestycji wspieranych funduszami Unii Europejskiej.

Wartości

Z POLFUND biznes jest lżejszy. Z nami można rozwijać się i sięgać wyższych poziomów własnej przedsiębiorczości. Hołdujemy wartościom, które składają się na budowany przez wiele lat wizerunek
Funduszu przyjaznego Klientom. Słyniemy z indywidualnego podejścia do każdego Przedsiębiorcy.
W swych usługach zawsze prezentujemy:

ELASTYCZNOŚĆ WARUNKÓW

Jesteśmy uważnymi analitykami, widzimy wielowątkowe procesy biznesowe zachodzące po stronie Klienta. Kreujemy rozwiązania tak pojemne, jak „dech” rozwojowy, który chcemy w nie tchnąć. W odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb mozaikowo dobieramy parametry poręczeń. Wspomagamy idee Przedsiębiorcy wiedząc, że jego powodzenie – jest naszym sukcesem.

 

DOSTĘPNOŚĆ PRZY WIĘKSZOŚCI KREDYTÓW

Nasza oferta poręczeniowa jest oparta na pozytywnym podejściu. Do każdego z zapytań kredytowych, kierowanych do nas za pośrednictwem banków, odnosimy się z otwartością. Dążymy do ułatwienia funkcjonowania w biznesie, więc szukamy do skutku takich rozwiązań, które będą bezpieczne, a przy tym satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

SERDECZNOŚĆ I OTWARTOŚĆ W RELACJACH

Szanujemy, wspieramy, dbamy, opiekujemy się. Nam po prostu zależy na prezentowaniu „ludzkiego” oblicza w branży finansowej. Pytamy, słuchamy, proponujemy. Jesteśmy pomocni poprzez nasze przyjazne nastawienie. Wiemy, że tylko takie opłaca się obecnie w biznesie. Pośrednio uczymy innych podobnych postaw.

 

SZYBKOŚĆ I PROSTOTA PROCEDUR

Lubimy być na czas, a nawet wcześniej. Pracujemy szybko, ułatwiamy Przedsiębiorcom wypełnianie procedur decyzyjnych poprzez wykorzystywanie danych z już posiadanych dokumentów. Nie mnożymy biurokracji. U nas na decyzję czeka się jeden, maksymalnie dwa dni.

Dodatkowe wsparcie

Odkryj, co jeszcze POLFUND robi na rzecz rozwoju małych i średnich firm oraz polskiej przedsiębiorczości.

POLFUND aktywnie działa na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko poprzez udzielanie przyjaznych poręczeń.

Dzielimy się również specjalistyczną wiedzą, m.in. poprzez udział w jesiennych i zimowych cyklach 22 bezpłatnych warsztatów pod nazwą Akademia Przedsiębiorcy, realizowanych wspólnie z Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.)

Akademia to wydarzenie cykliczne, prowadzone już od 8 lat. Z roku na rok inicjatywa ta przyciąga coraz liczniejszą grupę przedsiębiorców. Od początku trwania programu wzięło w nim udział łącznie ponad 20 tysięcy osób. Realizując ten projekt nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, klubami biznesowymi i lokalnymi mediami. Niemal 200 instytucji pomogło w promocji wydarzenia i udzieliło Akademii wsparcia patronackiego. Prestiż i rangę wydarzenia podniosła również współpraca z samorządami, które niejednokrotnie obejmowały honorowym patronatem szkolenia dla przedsiębiorców.
Ogólnopolski charakter warsztatów organizowanych przez Santander Bank Polska S.A. (do 10.09.2018 r. Bank Zachodni WBK S.A.) i POLFUND stał się okazją do wspólnego spotkania i lepszego poznania przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas trwania szkoleń, przedsiębiorcy mieli okazję wymienić się spostrzeżeniami odnośnie prowadzenia własnej działalności, a także mogli czerpać inspirację z doświadczeń innych. Uczestnicy dzielili się swoimi problemami i wspólnie z prowadzącymi starali się znaleźć skuteczne rozwiązania różnych kwestii związanych z prowadzeniem firmy.

POLFUND uczestniczy również w idei Inkubatora Przedsiębiorcy wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Służymy szkoleniami i doradztwem w zakresie możliwości finansowania. Zajmujemy się rozpowszechnianiem dobrych praktyk przy wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wydarzenia

 

Ogłoszenia

W tym dziale można znaleźć treść naszych ogłoszeń oraz zapytań ofertowych związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej