ZA-LUKAJ I ZABEZPIECZ SWÓJ ROZWÓJ!

„O luce rozwojowej i nie tylko …”

Dlaczego niektóre małe firmy na zawsze pozostają małe?
Dlaczego te firmy nigdy się nie rozwiną?
Odpowiedź jest prosta: bo chcą pozostać małymi firmami?

Dlaczego…?

… bo zyski zapewniają im normalną egzystencję,
… bo mają ograniczone możliwości (właściciel, rodzina, ryzyko, itp.),
… bo działają w określonej niszy lub lokalnym  rynku,
… bo boją się utraty nieformalnego charakteru, który przyczynia się  do sukcesu firmy,
… bo obawiają się konieczności wyjścia z szarej strefy.

Zjawisko to bywa często nazywane „paradoksem małej firmy”. Polega na tym, że teoretycznie, pomimo oczywistych możliwości i posiadanych zasobów do rozwoju, firmy zadowalają się przeciętnymi zyskami, chociaż mogłyby podjąć działania, żeby ten zysk znacznie zwiększyć, chociaż mogłyby się dalej rozwijać.

Co współcześnie tworzy i decyduje o rozwoju firmy? Znane są różne podejścia do definiowania rozwoju, jeden z nich mówi o tym, że nie istnieje dominująca teoria rozwoju, gdyż zależy on od zbyt wielu czynników i zmiennych. I coś w tym jest… Na rozwój trzeba dziś patrzeć z perspektywy zmieniających się warunków otoczenia. Globalne problemy, z którymi można sobie radzić poprzez lokalne rozwiązania.

Dlaczego między działaniami, które teraz realizujemy, a tymi które potencjalnie mogłaby robić nasza firma (albo które realizują inne firmy) powstaje pewna przestrzeń, a może nawet przepaść? Ta przestrzeń to tzw. „luka rozwojowa”. Brzmi bardzo poważnie i groźnie… Tymczasem zjawisko to jest dość proste i powszechne.

Jak określić własną lukę rozwojową? Jak uświadomić sobie co ogranicza rozwój mojej firmy, dlaczego dotychczasowy kierunek i sposób działania może nie prowadzić do rozwoju? Czy warto podjąć decyzję o tym, żeby się rozwijać? Dlaczego warto szukać partnerów, dzięki którym rozwój będzie łatwiejszy i mniej ryzykowny?

Jest wiele sposobów żeby dowiedzieć się z jaką luką rozwojową mamy do czynienia. Interesującą i przystępną koncepcję zaproponował amerykański profesor, pionier nauki o zarządzaniu R.L. Ackoffa, który sformułował następujące zalecenia:

  • po pierwsze – oprzyj planowanie przyszłości na dwóch (z gruntu fałszywych) założeniach: firma nic nie zmieni ze sposobu dotychczasowej działalności, szanse i zagrożenia związane z otoczeniem działania firmy nie ulegną zmianie
  • po drugie – ustal przyszłą idealną pozycję swojej, przy założeniu, że będzie można wykorzystać w pełni potencjał i zasoby firmy oraz nadarzające się szanse i możliwości; następnie należy ocenić „przestrzeń” pomiędzy obiema pozycjami firmy
  • na koniec trzeba określić jakie środki będą potrzebne do zamknięcia lub chociaż ograniczenia luki, analizując wszystkie możliwe działania, projekty, praktyki i strategie; należy koniecznie sprawdzić własne możliwości zanim ustali się właściwe kierunki działania oraz dowiedzieć się, kto lub co może mi pomóc w likwidacji mojej luki?

Jak zwiększyć swoje szanse w walce z luką rozwojową?

  • podnieść kompetencje, poznać nowe instrumenty finansowe, stać się bardziej innowacyjnym
  • poprawić płynność finansową, dzięki nieangażowaniu własnych środków finansowych lub ich znacznemu ograniczeniu w transakcji handlowej, na przykład realizacji kontaktu
  • obniżyć koszty działalności, zaangażowanie własnych środków finansowych, przeważnie kosztuje najwięcej, nie można wykorzystać mechanizmu tarczy podatkowej
  • zabezpieczyć ryzyko, dlaczego nie skorzystać z usługi instytucji, która chce przejąć na siebie część swojego ryzyka, bo taką ma właśnie koncepcję działalności, zarabia na zabezpieczaniu ryzyka udzielając poręczeń kredytów, gwarancji, leasingu

Instytucją wspierającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest nasz Fundusz. Niezależnie od branży, w której działasz, niezależnie od tego, czy będziesz eksportować czy importować POLFUND może zabezpieczyć rozwój firmy.

Najważniejsze to nie wpaść w pułapkę związaną z „paradoksem małej firmy” i wyjść ponad przeciętność, rozwinąć żagle.