27 grudnia 2015

Lider rynku instrumentów finansowych UE

Z okazji X-lecia uruchomienia w Polsce instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską zorganizował 21 grudnia 2015 r. w Warszawie spotkanie, podczas którego dr Barbara Bartkowiak, Prezes POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. została wyróżniona statuetką Lidera Rynku Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej w Polsce w kategorii „Fundusze Poręczeniowe” oraz dyplomem dla osobowości – „lokomotywy” X-lecia instrumentów finansowych programów ramowych UE w Polsce.

W ciągu ostatnich 10 lat, poprzez unijne gwarancje z programów ramowych Unii Europejskiej, wygenerowano w Polsce łącznie ponad 9 miliardów złotych preferencyjnego finansowania, z którego skorzystało prawie 24 tysiące przedsiębiorców. POLFUND zajął pierwsze miejsce pod względem liczby zawartych umów i liczby obsłużonych przedsiębiorców w Polsce.

Prezes Barbara Bartkowiak zaznaczyła, iż POLFUND był pierwszym pośrednikiem finansowym Unii Europejskiej w Polsce, jeszcze w zakresie programu „MAP”. Następnie Fundusz czynnie uczestniczył w programie CIP, a wkrótce planuje wspierać polskich przedsiębiorców wykorzystując regwarancje COSME.