15 lipca 2022

Nagroda BIZNES PROTEKTOR 2022 w kategorii „Fundusze Poręczeń Kredytowych”

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. został uhonorowany nagrodą BIZNES PROTEKTOR 2022 w kategorii „Fundusze Poręczeń Kredytowych”.

5 lipca 2022 r. na uroczystej gali w Klubie Bankowca w Warszawie zorganizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zostały wręczone pamiątkowe statuetki oraz dyplomy w 10 kategoriach branżowych oraz w 1 kategorii pt. Nagroda Specjalna (w tym roku przyznano 5 nagród specjalnych).

Nagroda Biznes Protektor została ustanowiona na czas kryzysów, które od 2020 r. dotykają Europę. W tym roku przyznajemy Nagrody pod hasłem „AntyCovid-19”- tj. za ważny wkład instytucji finansowej w walkę z pandemią w gospodarce. Celem Nagrody w 2022 r. jest podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie instytucjom finansowym pełniącym w latach pandemii 2020-2022 funkcję instytucji zarządzających lub narodowych pośredników finansowych Instrumentów Finansowych UE dla mitygacji negatywnych ekonomicznych skutków pandemii u polskich przedsiębiorców oraz promocja Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej na przyszłość dla zachęcania polskich instytucji finansowych do sięgania do nich w nowej perspektywie finansowej UE.

Michał Jefimowicz – Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii
źródło: instrumentyfinansoweue.gov.pl