6 października 2023

Najlepszy Fundusz Poręczeń Kredytowych w kategorii Nagrody Sektorowe

13 września 2023 r. odbyła się konferencja KPK, pt. Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów.

Celem wydarzenia było podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie najlepszym instytucjom finansowym, które podjęły się niełatwej misji krajowego wdrożenia centralnych instrumentów zwrotnych Unii Europejskiej. W efekcie ponad 130 tysięcy polskich przedsiębiorców uzyskało już prawie 25 mld zł preferencyjnego finansowania od 200 instytucji finansowych.

W czasie konferencji odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały także wyróżnione najlepsze instytucje finansowe rynku instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce. Nagrody mają na celu także promocję liderów oraz zachęcenie polskich instytucji finansowych do sięgania po nowe programy UE.

Polfund FPK S.A. został uhonorowany nagrodą Najlepszy Fundusz Poręczeń Kredytowych w kategorii Nagrody Sektorowe – według rodzaju instytucji finansowej.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – Podsumowanie Instrumentów Finansowych UE w Polsce. Stan wykorzystania i perspektywy na przyszłość. Najlepsze praktyki i przykłady sukcesów