29 czerwca 2011

Nawiązanie współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

29 czerwca 2011 r. Fundusz w obecności Wicepremiera Waldemara Pawlaka dołączył do elitarnego grona polskich organizacji współpracujących z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Fundusz podpisał nową umowę reporęczeniową w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013(CIP). Umowa jest realizowana we współpracy i regwarantowana przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach wieloletniego Programu Wspólnoty Europejskiej na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, a w szczególności na rzecz MŚP.