27 września 2020

Poręczenia wadialne – ewadia

Polfund FPK. S.A. wprowadził do oferty możliwość nabycia poręczenia wadialnego – zabezpieczenia wadium do przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego.

Serwis ewadia.pl umożliwia aplikowanie o poręczenie wadialne. Proces jest prosty i intuicyjny.

Obecnie dostępne są poręczenia wadialne do 50.000 złotych dla przedsiębiorców prowadzących Jednoosobowe Działalności Gospodarcze (JDG) i jednocześnie oczekujących zabezpieczenia wadialnego w związku z przetargiem publicznym. POLFUND udziela poręczeń wadialnych wyłącznie w związku z przetargami publicznymi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń wadialnych.

Zapraszamy do zapoznania się, z krótką animacją, prezentującą istotę naszej usługi i kluczowe korzyści, które z niej wynikają dla przedsiębiorców MŚP.