1 lutego 2018

Preferencyjne poręczenia Polfund dla biznesu z regwarancją EFI (COSME)

Zamieszczamy fragment publikacji na temat „śniadania prasowego” dotyczącego funduszy Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach programu COSME na portalu aleBank.pl

Preferencyjne poręczenia dla biznesu: nowa oferta unijnego wsparcia w ramach programu COSME i Planu Junckera

1.02.2018 15:12| Autor: awi, , aleBank.pl

Uroczyste wręczenie statuetki Lidera Instrumentów Finansowych UE rynku funduszy poręczeń kredytowych

Rozszerza się oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE. Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Programy UE – jak COSME, Horyzont 2020 bądź EaSI – to specyficzna grupa narzędzi wsparcia dla europejskiego biznesu. Są uruchamiane na poziomie centralnym – przez Komisję Europejską i wybrane instytucje wdrażające – i nie ma w nich „kopert narodowych”, gwarantujących dostępność wsparcia w poszczególnych państwach członkowskich. Podział środków pomiędzy kraje zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych rynkach oraz od jakości składanych wniosków.

Najnowszy sukces Polski w konkurencji o unijne wsparcie to zasługa funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz pomyślnie aplikował o regwarancję programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. Dzięki umowie POLFUND, przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego, w postaci m.in. kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

„Do grona Narodowych Pośredników Finansowych dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych.”

Pełna treść artykułu tutaj: http://alebank.pl/preferencyjne-poreczenia-dla-biznesu-nowa-oferta-unijnego-wsparcia-w-ramach-programu-cosme-i-planu-junckera/?id=241747&catid=22872

Poniżej odnośniki do pozostałych publikacji na temat „śniadania prasowego” funduszy Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach programu COSME

http://poznan.tvp.pl/35848375/wsparcie-dla-malych-i-srednich-firm

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/113860,25,preferencyjne-poreczenia-dla-biznesu-nowa-oferta-unijnego-wsparcia-w-ramach-programu-cosme-i-planu-i

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/preferencyjne-poreczenia-dla-biznesu-nowa-oferta-unijnego-wsparcia-w-ramach-programu-cosme-i-planu-inwestycyjnego-dla-europy/

http://www.rp.pl/Fundusze-Europejskie/180209919-Nowy-polski-posrednik-w-programie-COSME.html