25 maja 2016

Spotkanie eksperckie

Zapraszamy inwestorów oraz przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim do udziału w spotkaniu eksperckim, które odbędzie się 1 czerwca 2016r., w Park Hotelu, ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin i zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza część seminarium rozpocznie się o godz. 10:00 i będzie przeznaczona dla inwestorów poszukujących możliwości znalezienia atrakcyjnej stopy zwrotu oraz inwestowania w lokalną przedsiębiorczość. Druga część spotkania rozpocznie się o godz. 13:00 i poświęcona będzie przedsiębiorcom poszukującym alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności w formie wejść kapitałowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie eksperckie dla inwestorów – Produkt kapitałowy  w ramach inicjatywy JEREMIE:

Agenda i formularz rejestracyjny

Spotkanie eksperckie dla przedsiębiorców – Wejścia kapitałowe – szansa pozyskanie kapitału  w ramach inicjatywy JEREMIE:

Agenda i formularz rejestracyjny