12 stycznia 2021

Wadium przetargowe dla spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych

Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. o wadium przetargowe w postaci poręczeń wadialnych mogą aplikować przedsiębiorstwa MŚP prowadzone jako spółki kapitałowe tj. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W praktyce oznacza to, że z naszego automatycznego procesu mogą skorzystać ww. formy działalności gospodarczej i aplikować o poręczenia wadialne do 50.000 złotych.

Wadium przetargowe do 50.000 złotych proces

Aby zainicjować proces zakupu poręczenia wadialnego należy wejść na stronę www.ewadia.pl i kliknąć w link „KUP PORĘCZENIE”.

Otworzy się formularz wniosku o poręczenie, gdzie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola oznaczone * gwiazdką.

 1. W pierwszej kolejności należy uzupełnić numer NIP firmy.
 2. Następnie należy podać szczegóły dotyczące poręczenia wadialnego, takie jak: numer Ogłoszenia o Zamówieniu z Biuletynu Zamówień Publicznych, wartość wadium, okres ważności wadium przetargowego.
 3. Dane osoby składającej wniosek: Imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail.
 4. Informacje dot. doświadczenia przetargowego firmy: przybliżona ilość przetargów, w których firma brała udział, ile z nich wygrała, jaka była przybliżona wartość wygranych przetargów.
 5. Akceptacja wymaganych zgód i oświadczeń.
 6. ReCaptcha – potwierdzenie, że wniosek jest uzupełniany przez osobę, a nie automat.

Po wykonaniu tych czynności, w centralnej części ekranu wyświetli się okno, w którym osoba wypełniająca wniosek, będzie musiała wskazać reprezentantów firmy, którzy zgodnie z KRS są upoważnieni do składania Oświadczeń woli w imieniu Spółki.

Wybrane osoby w finale procesu złożą podpisy pod Umową dotyczącą Udzielania poręczenia wadialnego. Wskazanie polega na zaznaczeniu tzw. „checkboxa” (kwadracika) w kolumnie „Osoba podpisująca” przy Nazwisku i Imieniu konkretnej osoby. Poza wskazaniem konieczne jest uzupełnienie adresu e-mail osoby w kolumnie „E-mail”. Do osoby wypełniającej wniosek, system eWadia.pl automatycznie wyśle informację z prośbą o potwierdzenie faktu złożenia wniosku o poręczenie wadialne. W celu potwierdzenia wystarczy kliknąć w link zamieszczony w treści e-maila. Aby dalej kontynuować proces aplikacyjny, osoba wypełniająca wniosek, musi przejść przez następujące etapy:

 • Kalkulacja prowizji za poręczenie wadialne, po akceptacji jej wysokości następuje przejście do,
 • Akceptacji szablonów Umów i Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych, po ich akceptacji,
 • Płatność prowizji za udzielenie poręczenia,
 • Podpisanie Umów, gdzie wskazane na ekranie wniosku osoby reprezentujące firmę, będą proszone niezależnie od siebie, o złożenie swoich podpisów w formie podpisów kwalifikowanych lub za pośrednictwem Kodu SMS (dotyczy wyłącznie klientów, którzy mają już założone konto w systemie eWadia.pl i zawartą tzw. Umowę Ramową). Dopuszczalną opcją w sytuacji, gdy reprezentanci nie dysponują podpisami kwalifikowanymi, jest również opcja podpisu w obecności Kuriera. W tym przypadku należy liczyć się z tym, że ten proces może trwać do 3 dni. Ponieważ podpisy reprezentantów są składane oddzielenie, dopóki wskazani reprezentanci ich nie uzupełnią, proces udzielenia poręczenia jest „zawieszony”. W sytuacji, gdy Umowy zostaną podpisane przez wskazanych reprezentantów spółki, umowa trafia do podpisu do POLFUND, gdzie bezzwłocznie dokumentacja jest podpisywana przez upoważnione osoby.
 • Ostatnim krokiem w procesie jest udostępnienie via e-mail kompletu dokumentacji dotyczącej poręczenia, w której skład wchodzą: Regulamin udzielania poręczeń wadialnych, Umowa o udzieleniu poręczenia, Oświadczenie o udzieleniu poręczenie (dokument niezbędny do złożenia razem z dokumentacją do przetargu), faktura.

W przypadku pytań dotyczących opisanego procesu lub w celu „zdalnej asysty” w jego przejściu zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie ewadia.pl lub dzwoniąc na telefon: 91 424 31 30.

Zobacz krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.