23 maja 2017

Poręczenia Nowy Limit Pomorskie

POLFUND został Pośrednikiem Finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w województwie pomorskim. Za pośrednictwem Funduszu możliwe będzie uzyskanie darmowego zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia de minimis.

Poręczenie w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów” dedykowane jest przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie wskazanych województw. Maksymalny okres trwania poręczenia wynosi 66 miesięcy, a kwota poręczenia to 350.000 PLN (nie więcej, niż 80% kwoty kredytu). Zaletą jest brak kosztów poręczenia, jest ono  bezpłatne przez cały okres kredytowania.

Przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z poręczeń w ramach „Nowego limitu ze środków pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO woj. pomorskiego na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej zwróconych przez Ostatecznych Beneficjentów”, zapraszamy do kontaktu z doradcą bankowym lub pracownikiem Funduszu.