20 listopada 2018

Darmowe poręczenia Zachodniopomorskie, Pomorskie, Dolnośląskie

POLFUND został Pośrednikiem Finansowym produktu finansowego Reporęczenie współfinansowanego ze środków publicznych Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim.

POLFUND został Pośrednikiem Finansowym instrumentu finansowego Poręczenie finansowanego ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w województwie pomorskim.

POLFUND został Pośrednikiem Finansowym instrumentu finansowego Poręczenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w województwie dolnośląskim.